Banki pod lupą. Resort finansów i UOKiK pomogą «frankowiczom»  Pieniądze

Temat: Frank szwajcarski

  • Raty kredytów mieszkaniowych frankowych mogą wzrosnąć do rekordowego poziomu
  • Coraz skromniej kredytów we frankach
  • Przegląd prasy. Frankowiczom trudno wygrać z bankami
  • Przewalutowanie kredytów we frankach. Cymański: po kursie zaciągnięcia to nierealne
  • Pomoc dla frankowiczów. Rząd pozytywnie o prezydenckiej ustawie

Wspólnie z UOKiK będziemy sprawdzać banki, czy wywiązują się ze własnych deklaracji łagodzących skok kursu franka szwajcarskiego - mówił minister finansów Mateusz Szczurek. Zapowiedział także stworzenie rankingu banków, dzięki któremu klienci będą mogli szczegółowo porównać ich oferty dotyczące kredytów mieszkaniowych walutowych.

Szczurek przypomniał, że na spotkaniu Komitetu Stabilności Finansowej 20 stycznia banki zgodziły się brać pod uwagę ujemny LIBOR dla franka szwajcarskiego oraz zmniejszyć spread monetarny. Banki zobowiązały się także, że nie będą wymagać od klientów dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Dwa dni następnie wolę banków potwierdził Związek Banków Polskich.

- Wspólnie z UOKiK będziemy monitorować i weryfikować, w ile te ustalenia i deklaracje banków są szanowane - powiedział szef resortu finansów.

Pełny monitoring

“Frankowicze” kontra banki. Warto iść do sądu?

Szef UOKiK Adam Jasser powiedział, ze Urząd wszczął postępowanie wyjaśniające wobec 27 banków, które udzielały kredytu w walucie obcej. - Sprawdzamy m. in., lub banki uwzględniają ujemny LIBOR CHF, weryfikujemy, czy bazy dokonywały jednostronnej zmiany dokumenty urzędowe kredytu i czy żądały dodatkowego zabezpieczenia kredytu - powiedział Jasser.

- Poprosiliśmy banki do przedstawienia naszej firmie swoich planów, odpowiedź winniśmy otrzymać do samego końca tygodnia. W razie nieprawidłowości podejmiemy właściwe działania - zapowiedział szef UOKiK.

Jasser poinformował także, że Urząd uruchomił linię konsumencką, gdzie zbierane są sygnały od kredytobiorców. - Prosimy ich na temat opinie, jak zachowuje się ich bank i jaka ofertę im składa - zaznaczył.

Ranking banków

Dodał, że UOKiK zostanie co tydzień prosił bazy, żeby informowały go na temat wysokości kupna i handlu franka, wysokości spreadów walutowych oraz o to, bądź stosują ujemny LIBOR a także ujemną stopę procentową całości koszty kredytu. Te zestawienie będziemy publikować na stronach UOKiK i resortu finansów - zapowiedział Jasser.

Szczurek straszy ws. franka. "Przewalutowanie oznaczałoby dwadzieścia mld zł straty po systemie bankowym"

Ministerstwo Zasobów na podstawie tych wiadomości będzie publikować ranking instytucji bankowych. - Stworzymy listę najkorzystniejszych praktyk stosowanych na rynku w odniesieniu do pożyczek walutowych, tak aby klient był świadomy, co oferuje jego własny bank na tle konkurencji - zapowiedział Szczurek.

Wyjaśnił, że po rankingu tym znajdą się informacje o najkorzystniejszych spreadach oferowanych przez banki i o bankach, które aplikują ujemny LIBOR czy ujemne oprocentowanie brutto.

Dodał, że dzięki temu również banki będą mogły dowiedzieć się, jaka jest oferta w dziedzinie i do czego powinny aspirować. - Te najlepsze praktyki, już dziś widać, że stanowią czynnik, który to zmienia sytuację kredytobiorców jak i również powoduje, że obciążenie ratami w niektórych przypadkach wydaje się nieznacznie wyższe lub wcale niewyższe niż było poprzednio skokową zmianą kursu (franka szwajcarskiego - red) - wskazał szef MF.

Większe możliwości UOKiK?

Szczurek dodał, że premier Ewa Kopacz zdecydowała o wzmocnieniu UOKiK przez pomnożenie zasobów finansowych oraz kadrowych. Z rezerwy ogólnej rząd przeznaczy na ten cel 5 mln zł, czyli 10 proc. budżetu UOKiK. - Dzięki temu klient będzie lepiej chroniony a mianowicie podkreślił.

Zwrócił też uwagę, że sektor bankowy jest "szczególny, ważny systemowo i istotny dla gospodarki".

Wskazał także dzięki potrzebne zmiany legislacyjne, które zwiększą zasięg działalności UOKiK oraz jego kompetencje. - Na posiedzeniu rady Ministrów będziemy proponować cały zbiór rozwiązań, który wzmocni opiekę konsumenta - zaznaczył Szczurek.

Panika i obawa

15 stycznia szwajcarski bank centralny (SNB), ogłaszając nieoczekiwanie, że uwalnia kurs swej waluty, spowodował panikę dzięki rynku. Inwestorów nie uspokoiło nawet to, że na osłodę obniżył stopę procentową do -0, 75 proc.

Jest okazja na przewalutowanie kredytów. Dostrzeż, co proponuje KNF

Dotychczas SNB utrzymywał sztywny kurs, co oznaczało, że euro nie mogło kosztować skromniej niż 1, 20 franka. Decyzja sprawiła, a szwajcarska waluta zyskała mocno w wartości, w tym wobec złotego. Tak istotny wzrost notowań franka to problem gwoli ok. 550 tys. polskich kredytobiorców zadłużonych w tejże walucie, gdyż oznacza podwyżkę rat.

Ważni deponenci i podatnicy

Szczurek pytany był na konferencji o ofertę szefa KNF Andrzeja Jakubiaka, zgodnie z którą ówczesny kredyt w obcej walucie miałby zostać zamieniony na złotówki po obecnym kursie jak i również podzielony na dwie partii: na kredyt zabezpieczony hipotecznie, wyrażony w złotych i kredyt niezabezpieczony hipotecznie, który odzwierciedlać ma konsekwencje osłabienia złotego.

- Propozycja jest korzystna dla mnóstwo klientów banków. Ale również ta propozycja jak i również wszystkie inne, które pojawiły się czy dopiero się pojawią, powinien uwzględniać nie tylko interesy kredytobiorców w danej walucie, ale też deponentów sektora bankowego i podatników - zaznaczył minister.

Dodał, że propozycja nie była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej. Odrzucić znalazła się również w agendzie posiedzenia Komisji Dozoru Finansowego.

Sztaba: nie wiadomo, czy propozycja szefa KNF jest zgodna z przepisami. "Najważniejsza jest trwałość systemu bankowego"

Szczurek podkreślił, że propozycja nie będzie dobra, jeżeli w skutku zmian systemowych polski program bankowy, z przyczyny płynności lub stabilności, nie będzie po stanie udzielać kredytów dla firm, rodzin czy budżetu.

- W takiej propozycji musi być uwzględnione gwałtowny ruch stóp procentowych czy gwałtowna deprecjacja złotego. W konstruowaniu tego wariantu systemowych propozycji udział powinien brać więcej instytucji pieniężnych, np. Narodowy bank Lokalny - dodał szef MF.

Przepisy pozwolą?

Szef NBP Marek Belka komentując w środę plan przewalutowania kredytów frankowych przedstawiony przez Jakubiaka, powiedział, że nie wiadomo, czy prawo księgowe pozwoliłyby na rozłożenie ewentualnych strat banków, powstałych po przewalutowaniu.

Samo przewalutowanie, według prezesa NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, nie musi być oraz dobre ani złe na rzecz banków i kredytobiorców, "kwestia tylko, jak to przeprowadzić".