Branże z największym i najmniejszym potencjałem w 2017 roku  Giełda

Te branże mają największy potencjał. Prognozy ekspertów banku na 2017 rok

Analitycy Haitong Bank oceniają, że przy 2017 r. duży potencjał będzie wykazywał sektor deweloperów mieszkaniowych, budowlany, medialny i telekomunikacyjny. Zalecają natomiast rozwaga przy inwestycjach w branże: energetyczną, górniczą oraz detaliczną.

Wśród najważniejszych faktorów, które wpłyną na rynki, analitycy wymieniają przede każdemu wykonanie budżetu państwa, który to ma - ich zdaniem - dość ambitne założenia, jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB na poziomie 3, 6 proc. (w porównaniu do 3, 2 proc. w aktualnym konsensusie). Zdaniem ekspertów wysoki poziom deficytu przy mniejszych wpływach podatkowych nie przynosi dużego pola manewru, jak ostatecznie może otworzyć dyskusję o źródła dodatkowego finansowania jak np. podatki sektorowe.

Inflacja powróci

Pas euro z własnym budżetem? To groźne dla Polski

"Kolejnym (istotnym czynnikiem) wydaje się zachowanie się wskaźnika cen CPI, który po 28 miesiącach deflacji wrócił do odwiedzenia poziomu 0 w listopadzie ’16 i powinien nadal rosnąć. Prognozowana przez rząd inflacja na poziomie ok. 1-wszą, 3 proc. jest zbieżna z oczekiwaniami rynkowymi w poziomie ok. 1, 4 proc. Powrót otoczenia inflacyjnego powinien być wspierający gwoli detalistów spożywczych, a także winien otworzyć dyskusję co do podwyżek stóp procentowych, których postęp wpłynie pozytywnie na rezultaty banków. Póki co, szeroki konsensus nie zakłada tego typu podwyżek, ale będzie wówczas zależeć od tempa inflacji" - czytamy w analizie.

Eksperci wskazują także na uruchomienie wydatków inwestycyjnych w ramach nowego budżetu UE. Biorąc pod obserwację bardzo duże kwoty kierowane na infrastrukturę oraz postęp społeczeństwa informacyjnego, naturalnym beneficjentem - według nich a mianowicie powinny być spółki z sektora budowlanego oraz informatycznego. "Duża konkurencja spodziewana na przetargach w tych sektorach powinna także wpłynąć niedobrze na marże" - dostrzegają.

Ryzykowny zakaz

Haitong Pula wymienia też ryzyko przedłożenia zakazu handlu w niedzielę, który "negatywnie wpłynąłby na sektor handlu". Według analityków potencjalnym największym beneficjentem takiego zakazu mógłby być e-zakupów.

Kolejny ważny faktor to, w ocenie fachowców, wzrost pensji minimalnej do 2 tys. zł co miesiąc (lub 13 zł za godzinę), która wraz spośród programem 500 plus oraz spodziewanym wzrostem popytu dzięki pracę związanym z projektami z nowej perspektywy UE, powinna utrzymać, a nawet wzmocnić presję płacową przy Polsce.

Od czasu 500 plus do oryginalnych podatków. Zobacz, co zmieniło się w 2016 r.

Zwracają też uwagę na kursy walutowe, "gdzie obecna ułomność złotego względem euro oraz dolara wspiera eksporterów, natomiast jest negatywnym czynnikiem dla importerów oraz spółek rozliczających koszty czynszu w euro".

Analitycy negatywne stanowisko mają do wycen korporacji detalicznych, mimo silnej konsumpcji w Polsce. Uważają, hdy w dużej mierze ich kondycja odzwierciedla dobrą sytuację w handlu. Wymieniają jednak kilka realnych ryzyk, takich jak wprowadzenie zakazu handlu w niedziele, powrót datku handlowego oraz słaby złocisty, który negatywnie wpływa dzięki marże brutto, a także zwiększa koszty czynszów.

Rynek mieszkaniowy

Pozytywnie postrzegają branżę nieruchomości mieszkaniowych. Haitong przewiduje, że wolumen sprzedaży mieszkań na szerokim rynku źródłowym w Polsce w 2017 r. będzie nieco niższy niż w rekordowo zapowiadającym się 2016 r. Spodziewa się, że ceny porównywalnych lokali będą stabilne. Analitycy oczekują neutralnego wpływu programu Mieszkanie Plus na zainteresowanie na nowe mieszkania przy krótkim i średnim terminie.

Eksperci dobrze oceniają również perspektywy sektora budowlanego w roku 2017. Haitong rekomenduje inwestowanie w akcje spółek z sektora telekomunikacyjnego. Wśród kluczowych tematów na 2017 r. wymienia metrów. in. uruchomienie inwestycji w sieć szerokopasmową z świeżego budżetu UE, promocję lokaty w infrastrukturę czy podatek telekomunikacyjny.

Analitycy Haitong polecają też inwestycje przy sektor medialny. Wśród centralnych kwestii dla branży wymienia tempo wydatków reklamowych, które ostatnio spadło wraz ze spowolnieniem PKB. "Haitong spodziewa się w dalszym przeciągu silnej konsumpcji w kinach, która powinna stać się wspierana poprzez rosnące wynagrodzenia, niskie bezrobocie oraz program 500 dodatkowo (... ) oraz przyrostu konkurencji poprzez pojawienie się nowych kanałów na MUX8".

Według Haitong Agencji bankowej obecna wycena giełdowych indeksów, zarówno WIG, WIG20 jakim sposobem i mWIG40 odzwierciedla ich wartość fundamentalną, dlatego analitycy pozostają ostrożni, jeśli chodzi o prognozę wzrostu indeksów.

"Wyceny spółek, które pokrywają, proponują poziom indeksu WIG wynoszący ok. 49 974 pkt, dla WIG20 ok. 1 850 pkt, natomiast na rzecz mWIG40 ok. 4 151 pkt" - czytamy po analizie.

Ryzyka globalne

Wśród najważniejszych czynników publicznych w 2017 roku analitycy wskazują m. in. sukcesywne ograniczenie skupu aktywów za pośrednictwem EBC, trzykrotne podwyżki stóp procentowych w USA, dynamikę PKB w Chinach, która według Haitong będzie dalej się osłabiać ku 6, 5 proc., dalszy progres sankcji UE wobec Rosji. "Poza tym rozpoczęcie strategie wyjścia UK z UE zapowiadanej przez Premier Theresę May na marzec ’17. Dodatkowo, polityka gospodarcza Donalda Trumpa, która po początkowych zapowiedziach została odebrana pozytywnie przez rynki finansowe" a mianowicie czytamy w dokumencie.