GUS potwierdza: W sierpniu znów deflacja, czyli ceny spadają  Informacje

GUS potwierdza: W sierpniu znów deflacja, czyli ceny spadają

Ceny towarów i propozycji konsumpcyjnych w sierpniu spadły o 0, 3 proc. rok do roku, natomiast w porównaniu z przeszłym miesiącem - o 0, 4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny przedmiotów i usług spadły w sierpniu o 0, trzy proc. w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca spadły o 0, 4 proc.

Czarna strefa w naszym kraju warta 16 mld zł

W lipcu

Także w lipcu tegoż roku Główny Urząd Statystyczny odnotował spadek cen. Inflacja bazowa, po wyłączeniu wartości administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w lipcu -0, 4 proc. wobec -0, 1 proc. w czerwcu.

Deflacja oznacza, że w naszym kraju spadały ceny, natomiast rosła wartość nabywcza pieniądza.

Jakie prognozy?

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podało, że w Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen przedmiotów i usług konsumpcyjnych, wzrósł we wrześniu o 0, 4 punktu w porównaniu do sierpnia. "Zagrożenie odbicia inflacyjnego jest niewielkie" a mianowicie podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

"Był to niewielki wzrost wobec dominującej od maja br. tendencji do spadku wskaźnika. Spośród dziewięciu jego składowych w tym miesiącu cztery działały w kierunku przyrostu cen, zaś pięć przy kierunku ich spadku bądź stabilizacji. W dalszym ciągu zagrożenie odbicia inflacyjnego jest niewielkie, tymże bardziej, że do października br. niskim wartościom współczynnika CPI sprzyjać będą czynniki sezonowe" - napisano po komunikacie BIEC.

Obawy firm

BIEC podał, hdy najsilniej w kierunku postępu wskaźnika oddziaływały w naszym miesiącu oczekiwania przedsiębiorców jakie możliwości do możliwości podnoszenia opłat.

"Ustąpiły obawy związane z koniecznością ich obniżek wyrażane przez menedżerów przedsiębiorstw przed miesiącem. Obecnie część przedsiębiorców planujących wzrost wartości zrównał się z odsetkiem tych przedsiębiorstw, które planują ceny w najbliższym czasie obniżyć" - napisano.

Co wraz ze stopami i rynkiem długu?

Główny analityk monetarny DM BOŚ Marek Rogalski o danych GUS.:

"Dane odnośnie tematu sierpniowej inflacji CPI w Polsce są zgodne z konsensusem. (... ) To sprawia, że dysputa o skali cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej pozostaje otwarta. Zresztą poniedziałkowa wypowiedź Andrzeja Rzońcy z Rady Polityki Pieniężnej, którego zdaniem nie trzeba w ogóle obniżać stóp procentowych, bo spowolnienie gospodarcze po kraju będzie krótkotrwałe (do końca roku), pokazuje, jakim sposobem duża polaryzacja stanowisk wydaje się obecnie w Radzie.

Niższe stopy w Ue, spadną raty kredytów po euro?

Dane GUS o inflacji nie mamy zbytnio na rynek długu, gdzie jesteśmy po zwyżkach rentowności obligacji rządowych z ubiegłego tygodnia, co było reakcją na raport FED z San Francisco z ubiegłego poniedziałku. Sugerował mężczyzna, że rynek jest spóźniony z oczekiwaniami odnośnie do odwiedzenia podwyżek stóp procentowych w USA.

Do dodatkowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej pozostały trzy tygodnie, dlatego też ważniejsze od spekulacji na temat skali krajania stóp procentowych będą w bliskim czasie inne kwestie. Po na wstępie kształt nowego rządu Ewy Kopacz, która dzisiaj dostała oficjalną nominację od prezydenta Komorowskiego – kluczowe stanie się to, kto (... ) (zasiądzie w fotelu - PAP) ministra finansów, szczególnie, że pojawiają się głosy o wymianie ministra Szczurka. Po drugie i wówczas będzie miało w dużej mierze ogromniejszy wpływ na złotego – reakcja na komunikat amerykańskiego FED".