8 milionów Włochów bez pracy. Roztrwoniony kapitał ludzki  Ze świata

Temat: Włochy

  • Fartuszek, chustka na szyi, taca. Restauracja "zatrudniła" roboty
  • Domy za jedno euro. Włoskie miejscowości uruchomiły sprzedaż
  • Nawet 780 euro dochodu obywatelskiego. Wnioski złożyło ponad 800 tysięcy osób
  • Urząd gminy wystawiony na sprzedaż. "Zostaliśmy pozostawieni sami sobie"
  • Nowy termin wprowadzenia opłaty za wjazd do miasta. "Lepiej dać więcej czasu"

Roztrwoniony kapitał ludzki, jedenastu milionów osób nieaktywnych zawodowo, powszechny lęk przed ubóstwem i ryzyko niepokojów dzięki przedmieściach wielkich miast a mianowicie taki społeczny obraz Włoch przedstawił krajowy Instytut Typowy Censis w swym dorocznym raporcie.

Największe obawy autorów dokumentu budzi sprawa w branży pracy. Do 3 milionów bezrobotnych dodają oni 1, 8 miliona ludzi całkowicie nieaktywnych oraz 3 miliony tych, którzy aczkolwiek nie szukają faktycznie zatrudnienia, byliby gotowi pracować. To zaś oznacza, podkreśla się w 48. raporcie społecznym, że we Włoszech marnuje się potencjał prawie 8 milionów ludzi.

„Cyniczne wyczekiwanie”

Parmezan dojrzewający... przez 20 lat

Społeczeństwo jest według referatu Censis pogrążone w głębokim kryzysie kulturowym; poszczególne jego warstwy są zamknięte jak i również nie prowadzą ze sobą dialogu, szybciej oddalając się od siebie.

Ponadto zdaniem socjologów obecny dekoniunktura finansowy kraju upowszechnił poczucie słabości i zagrożenia. sześcdziesięciu procent Włochów uważa, że każdy może popaść po nędzę. Reakcją na tego typu przekonanie jest postawa określona jako „cyniczne wyczekiwanie”, objawiająca się tym, że nie zaakceptować inwestuje się i odrzucić konsumuje poza niezbędnym minimum. Dominuje zaś egoizm jak i również niepewność i to mimo że 47 procent ankietowanych uważa, że najgorsza faza kryzysu już minęła.

Prawie dwie trzecie rodzin zrezygnowało z jedzenia obiadów i kolacji poza domem oraz z wyjść do kina, a blisko połówka ogranicza korzystanie z auta, by oszczędzić na paliwie.

Gorsza kondycja jakości średniej

W dalszym przeciągu większość rodzin, zarządzając swymi pieniędzmi, nie podejmuje wraz z strachu długofalowych decyzji, gdyż chce mieć rezerwę finansową zawsze do dyspozycji w razie nieprzewidzianych wydatków bądź utraty pracy. Zauważono, hdy podczas gdy od początku kryzysu wyraźnie spadła działalność finansowa rodzin, to wzrosły o prawie 5 % ich oszczędności i depozyty bankowe.

Bruksela daje czas Francji, Włochom jak i również Belgii na poprawę finansów

Rekordowo wysokie bezrobocie wśród młodzieży coraz w wyższym stopniu obniża ich szanse w uzyskanie niezależności. Spośród cztery, 7 miliona młodych osób ponad połowa otrzymuje systematycznie pomoc finansową od rodziny.

W analizie zwrócono również uwagę na raz za razem gorszą kondycję klasy przeciętnej i powiększające się nierówności oraz brak społecznej integracji. Tym samym zdaniem autorów papieru wzrasta przede wszystkim niebezpieczeństwo niepokojów społecznych na ubogich przedmieściach wielkich miast.

Kryzys nie dotyka włoskiego jedzenia

Rok 2014, konstatuje Censis, zostanie zapamiętany z socjologicznego punktu widzenia jak czas głębokiego kryzysu imigracyjnego. W sprawozdaniu podkreślono, że od stycznia do października na włoskie wybrzeża przypłynęło 146 tysięcy nielegalnych imigrantów, podczas gdy w r. 2011 - dotąd uważanym za rekordowy w nawiązaniu spośród konsekwencjami tzw. arabskiej wiosny - liczba ta wyniosła 63 tysiące.

Szacuje się, że w drodze do odwiedzenia Włoch zginęło około iii tysięcy ludzi.

Jednocześnie położono nacisk na alians między napływem imigrantów zaś zjawiskiem zmuszania do niewolniczej pracy i handlu podrobionym towarem.

Z pozostałej strony, odnotowano, Włochy są piątym na świecie państwem pod względem liczby urlopowiczów i wewnętrzny kryzys pieniężny nie powoduje w żadnym razie spadku zainteresowania.

Kryzysu nie zna także eksport włoskiej żywności, konfekcji, mebli i wyposażenia domków.